Platforma dialogu polsko-żydowskiego
 
 
 

Dialog został utworzony w celu wypracowania podstaw, które mogłyby przyczynić się do poprawy stosunków polsko-żydowskich. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem do wyrażania swoich myśli, uczuć czy troski o to, w jaki sposób tego najlepiej dokonać.

Odnosząc się z największym szacunkiem do indywidualnych doswiadczeń z przeszłości każdej osoby, nie zapominając oczywiście o prawdziwych, niedawnych jeszcze tragediach życiowych, chcemy zaprosić wszystkich do udziału w tym forum internetowym i do dzielenia się wspomnieniami, jak również do wspólnych przemyśleń, jak zbudować lepszą przyszłość. Historia jest nauką o często drażliwych i bolesnych wydarzeniach. Jest nauką, z której dowiadujemy się, jak skomplikowane i delikatne jest życie ludzkie i jak bardzo może być ono uzależnione od działań innych ludzi.

To jest miejsce, gdzie chcemy kreować wspólny fundament, który umożliwiłby nam poznawanie i rozumienie punktu widzenia drugiej strony i budowanie obopólnego szacunku. Polacy i Żydzi to dwa wspaniałe narody spośród wielu innych na kuli ziemskiej. Żyliśmy obok siebie na polskiej ziemi przez stulecia. Spotkajmy się zatem i wymieńmy swe doświadczenia i idee.

Dialog w moim pojęciu, to nie forma polemiki bądź monologu, ani też okazja do uprawiania mentorstwa i dogmatyzmu, lecz wspólne dociekanie.
- Jorge Luis Borges

Mogę powiedzieć o sobie, że wiem, iż podobnie jak nie ma "złych" czy dobrych gatunków zwierząt, tak nie ma i nie może byc "złych" czy "dobrych" narodów. Mogą nimi być tylko pojedynczy ludzie.
- Józef Mackiewicz

Dialog to nie wykłócanie się, kto ma rację, lecz wspólne poszukiwanie prawdy. To także spotkanie osobowe. To dzielenie się własnym doświadczeniem ...
- Michał Czajkowski

Cała ciemność nie może stłumić jednej świeczki,
ale płomień jednej świeczki rozjaśnia całą ciemność.
- Reuven Zygelbojm

Nigdy nie przestałam ufać ludziom, wierzyć w dobro, czekać na nie - nawet w piekle getta i obozów śmierci.
- Halina Biranbaum

Nie wolno zostawić świata takim jakim jest
- Janusz Korczak

 

 

 
 


Dokumenty i teksty

Myśli

Jan Paweł II - Papież Dialogu

Halina Birenbaum - Człowiek Pojednania 2001